Utsnitt Mor der kommer en kjerring Th Kittelsen

“Mor, der kommer en kjærring.” Forestillingene om pesten står fremdeles sterkt. Men vi lærer stadig mer om årsakene til Svartedauden. Her et utsnitt fra Th. Kittelsens tegning. Hele tegningen ser du lengre nede i saken.

"Mor, der kommer en kjærring." Forestillingene om pesten står fremdeles sterkt. Men vi lærer stadig mer om årsakene til Svartedauden. Her et utsnitt fra Th. Kittelsens tegning. Hele tegningen ser du lengre nede i saken.