2 ciris kontrollrom-5 – Kopi

Senior FoU-ingeniør Tore Haugan ved CIRiS ved en av konsollene på det nye kontrollrommet. Foto: Guro Kulset Merakerås

Senior FoU-ingeniør Tore Haugan ved CIRiS ved en av konsollene på det nye kontrollrommet. Foto: Guro Kulset Merakerås