1 ciris kontrollrom – Kopi

CIRiS, NTNU Samfunnsforskning åpner sitt nye kontrollrom med tilhørende rom for testing, trening og undervisning. Prosjektleder Brit-Eli Danielsen og avdelingsleder Ann-Iren Kittang Jost gleder seg over at operatørene og forskningen til CIRiS får gode arbeidsforhold. Foto: Guro Kulset Merakerås

CIRiS, NTNU Samfunnsforskning åpner sitt nye kontrollrom med tilhørende rom for testing, trening og undervisning. Prosjektleder Brit-Eli Danielsen og avdelingsleder Ann-Iren Kittang Jost gleder seg over at operatørene og forskningen til CIRiS får gode arbeidsforhold. Foto: Guro Kulset Merakerås