Forhold oksytocin hoved Foto Colourbox

Når folk kjenner at partneren deres engasjerer seg mindre i forholdet enn de gjør, øker nivået deres av hormonet som bidrar til tettere bånd mellom mennesker. Foto: Colourbox

Når folk kjenner at partneren deres engasjerer seg mindre i forholdet enn de gjør, øker nivået deres av hormonet som bidrar til tettere bånd mellom mennesker. Foto: Colourbox