Hudkontakt 2 Foto Colourbox

Tidligere undersøkelser viser at hudkontakt gir bedret hjerte- og lungefunksjon, bidrar til tidlig amming og styrker båndene mellom mor og barn. Foto: Colourbox

Tidligere undersøkelser viser at hudkontakt gir bedret hjerte- og lungefunksjon, bidrar til tidlig amming og styrker båndene mellom mor og barn. Foto: Colourbox