Giving Support

– Mange av de ansatte gjør en fantastisk jobb, men det trengs mer kunnskaper og faglig påfyll om hvordan man tar utgangspunkt i de enkelte pasientenes behov, og legger til rette for dem, sier Helvik. Illfoto: Thinkstock

– Mange av de ansatte gjør en fantastisk jobb, men det trengs mer kunnskaper og faglig påfyll om hvordan man tar utgangspunkt i de enkelte pasientenes behov, og legger til rette for dem, sier Helvik. Illfoto: Thinkstock