Produksjon av alger

Industriell produksjon av mikroalger kan foregå i en rørreaktor for bedre utnyttelse av lyset og næringsstoffer fra avløpsvannet.