Vekst for bedrifter med ulik satsning på forskning

Resultatene viser at det er stor forskjell på utviklingen i bedriftenes salgsvolum i krisetider. Illustrasjon: Journal of High Technology Management Research

Resultatene viser at det er stor forskjell på utviklingen i bedriftenes salgsvolum i krisetider. Illustrasjon: Journal of High Technology Management Research