Autonome-skip-Kongsberg-logo

Illustrasjon som viser to lave, futurisk utseende skip, lagt inn på Trondheimsfjorden, der Munkholmen er synlig i bakgrunnen.

Slik ser selskapet Kongsberg Maritime for seg en hverdag i Trondheimsfjorden i en ikke altfor fjern fremtid. Denne fjorden har allerede fått status som verdens første testområde for førerløse skip. Illustrasjon: Kongsberg Maritime