Kain og Abel Bibel Foto Thinkstock

Kain slår Abel i hjel. Brødre skulle gå til krig mot hverandre. Foto: Thinkstock

Kain slår Abel i hjel. Brødre skulle gå til krig mot hverandre. Foto: Thinkstock