Augsburg fred Illustrasjon Johann Dürr The British Museum

Religionsfred i Augsburg 1555. Partene blir enige. Fyrsten bestemmer undersåttenes religion, og i praksis må de religiøse gruppene bo i ulike områder. Illustrasjon: Johann Dürr, The British Museum

Religionsfred i Augsburg 1555. Partene blir enige. Fyrsten bestemmer undersåttenes religion, og i praksis må de religiøse gruppene bo i ulike områder. Illustrasjon: Johann Dürr, The British Museum