Three gas pipelines in a green field with blue sky

Svære rørledninger i grått stål går over grønn slette med knallblå himmel og hvite skyer i baktgrunnen

gas pipe line that laid through green field