Three gas pipelines in a green field with blue sky

gas pipe line that laid through green field

Svære rørledninger i grått stål går over grønn slette med knallblå himmel og hvite skyer i baktgrunnen