Flytende byer nært land

I Asia er det plassmangel. Forskere tror det er mulig å bygge byer på sjøen.