Fremtidens byer?

Slik kan hele samfunn bygges på sjøen.