Faglig sterk

Flere titalls personer deltar på forskningsprosjektet, som i tillegg til bygging på sjøen også har store planer for bygging under jordoverflaten.