VOC-gasser-foto-Ole-Oldervik

Bilde fra tankskip-dekk, der en flimrende blank dis synliggjør at VOC-gasser damper av fra tankene ombord.

Ved oljelasting, blant annet offshore, frigjøres flyktige komponenter i råolje. Trass i dyre fangsttiltak, er ikke norske utslippskrav på dette feltet innfridd. "I forsknings-Norge er vi flere som tror at rimeligere tiltak nå kan utvikles mot denne dyre klimahodepinen", skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: Ole Oldervik, SINTEF