Maria Føre

PÅortrett av kvinne

Marie Føre er forsker ved SINTEF Ocean