Maria Føre

Marie Føre er forsker ved SINTEF Ocean

PÅortrett av kvinne