Lindberg, Gunnar

Gunnar Lindberg er direktør ved Transportøkonomisk institutt.

Portrett av mann