Lindberg, Gunnar

Portrett av mann

Gunnar Lindberg er direktør ved Transportøkonomisk institutt.