FØRERLØSE BYKJØRETØYER

Bilde av to menn inne i førerløs bil

TRONDHEIM 20090817: Fylkesordfører Tore O. Sandvik markerer starten på prøvekjøringen, som første passasjer på prøvekjøring av førerløse bykjøretøyer for første gang i Norge. Demonstrasjonen fant sted i Trondheim, som ledd i EUs forskning på framtidige avanserte transportløsninger for urbane strøk. Førerløse biler cyber-biler er et automatisert kjøretøy som utvikles for i første omgang å brukes på lukkede områder. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX