OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Flere av komponentene i batterier er sensitive for luft og vanndamp. Batterier må derfor lages i en atmosfære hvor de ikke kan reagere med oksygen eller fuktighet i lufta. Slike betingelser får man i en hanskeboks hvor atmosfæren inne i hanskeboksen består av den ikke-reaktive edelgassen argon.

Flere av komponentene i batterier er sensitive for luft og vanndamp. Batterier må derfor lages i en atmosfære hvor de ikke kan reagere med oksygen eller fuktighet i lufta. Slike betingelser får man i en hanskeboks hvor atmosfæren inne i hanskeboksen består av den ikke-reaktive edelgassen argon. Alle foto: Per Henning/NTNU