OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prøveholderen som elektronmikroskopiprøven settes inn i. I prøveholderen skal prøven kunne flyttes og roteres med atomær presisjon, og holderen koster derfor like mye som en bil.

Prøveholderen som elektronmikroskopiprøven settes inn i. I prøveholderen skal prøven kunne flyttes og roteres med atomær presisjon, og holderen koster derfor like mye som en bil.