Seksuell trakassering 1 Foto Thinkstock

Også jenter trakasserer jenter. Forskerne har sett på alle kombinasjoner av seksuell trakassering. Foto: Thinkstock

Også jenter trakasserer jenter. Forskerne har sett på alle kombinasjoner av seksuell trakassering. Foto: Thinkstock