Seksuell trakassering 6 Foto Thinkstock

Psykologer har forsket på ikke-fysiske former for seksuell trakassering blant jevnaldrende unge. Foto: Thinkstock

Psykologer har forsket på ikke-fysiske former for seksuell trakassering blant jevnaldrende unge. Foto: Thinkstock