Seksuell trakassering 3 Foto Thinkstock

Trakassering av jevnaldrende av samme kjønn handler primært om sosial posisjonering. Foto: Thinkstock

Trakassering av jevnaldrende av samme kjønn handler primært om sosial posisjonering. Foto: Thinkstock