Syria Flyktingleir_Tyrkia_Foto_Alf_Inge_Wang

2,5 millioner syriske barn får ikke opplæring i arabisk på grunn av konflikten i hjemlandet deres. Her fra en flyktningleir i Tyrkia. Foto: Alf Inge Wang, NTNU

2,5 millioner syriske barn får ikke opplæring i arabisk på grunn av konflikten i hjemlandet deres. Her fra en flyktningleir i Tyrkia. Foto: Alf Inge Wang, NTNU