Mining and processing of coal

Illustration of mining and processing of coal in industry.

Svær lagerhaug av kull, med et transportbånd ruvende opp mot himmelen