Larring

Ynge Larring er seniorforsker ved SINTEF Materialer og kjemi

Portrett av mann