CLC-ill_1

Vår «utpust» rommer CO2 fra forbrenning i cellene, pluss store mengder nitrogen fra luften vi drar inn.

Illustrasjon viser menneskets åndedrett