CLC-ill_1

Illustrasjon viser menneskets åndedrett

Vår "utpust" rommer CO2 fra forbrenning i cellene, pluss store mengder nitrogen fra luften vi drar inn.