osr_2017 (18 of 11)

Båtmodellene er laget av elever som tar faget Teknologi og forskningslære på videregående.