Cyborg 2 Foto Kai T Dragland NTNU

Professor Gunnar Tufte og forsker Stefano Nichele ved Institutt for datateknologi og informatikk. Foto: Kai T. Dragland, NTNU

Professor Gunnar Tufte og forsker Stefano Nichele ved Institutt for datateknologi og informatikk. Foto: Kai T. Dragland, NTNU