Diabetes 4 Foto Thinkstock

Alvorlig føling kan gi redusert oppmerksomhet, og kan for eksempel føre til at folk mister førerkortet. Foto: Thinkstock

Alvorlig føling kan gi redusert oppmerksomhet, og kan for eksempel føre til at folk mister førerkortet. Foto: Thinkstock