Diabetes 1 Foto Thinkstock

Gruppen med redusert oppmerksomhet for lavt blodsukker hadde stort sett de samme kognitive evnene som den andre gruppen, men skåret lavere på de ulike hukommelsestestene. Foto: Thinkstock

Gruppen med redusert oppmerksomhet for lavt blodsukker hadde stort sett de samme kognitive evnene som den andre gruppen, men skåret lavere på de ulike hukommelsestestene. Foto: Thinkstock