Battery charge showing stages of power running low and full

Batteriene må bli mer effektive, mindre, kjappere å lade, tåle både ulike temperaturer. For å klare det jobber forskere med å få hver enkelt del i batteriene være optimale. Sveip på mobil eller klikk på pil på større skjerm, for å se bilder fra forskernes hverdag. Illfoto: Thinkstock

Batteriene må bli mer effektive, mindre, kjappere å lade, tåle både ulike temperaturer. For å klare det jobber forskere med å få hver enkelt del i batteriene være optimale. Sveip på mobil eller klikk på pil på større skjerm, for å se bilder fra forskernes hverdag. Illfoto: Thinkstock