Barn alene. Foto: Thinkstock

For barn er den store skrekken at noe skal hende med foreldrene deres. Foto: Thinkstock

For barn er den store skrekken at noe skal hende med foreldrene deres. Foto: Thinkstock