Gray car reaches the top of a mountainous road

Personbil kjører mot bakketopp omgitt av gress og trær, og i horisonten ruver en vindmølle.

Gray car reaches the top of a mountain road, with pines and a big windmill peeking in the blue sky background