Skjermbilde 2017-02-06 kl. 09.31.34

I år er det 100 år siden det første samiske landsmøte ble holdt i Metodistkirken i Trondheim. Det var første gang i historien nordsamer og sørsamer fra forskjellige land kom sammen til et stort møte for å drøfte felles saker.