NTNU Universitetsbiblioteket, NTNU University Library

Fra Gunnerusbibliotekets samlinger: Fortsatt et av de viktigste etnografiske kildeskrift over den gamle samiske levemåte er Knud Leems «Beskrivelse over Finmarkens lapper». Manuskriptet, som det finnes et eksemplar av i Gunnerusbiblioteket, var i hovedsak ferdig i 1650. Da boken kom i trykk fikk den raskt et internasjonalt publikum, og er ikke minst kjent for sine mange illustrerende kopperstikk. Trykt på dansk og latin 1767, i 1771 på tysk og i 1808 på engelsk. Foto: NTNU UB ved Nils Kristian Th. Eikeland