NTNU Universitetsbiblioteket, NTNU University Library

Møteprotokollen for det første samiske landsmøtet i Trondheim 1917. Ført til pennen av Ellen Lie som var sekretær for møtet. Protokollen ble gitt i gave til Tromsø Museum av Elsa Laulas Renbergs barnebarn. Protokollen er innlånt for utstilling i NTNU UB Gunnerusbiblioteket fra 6. februar og ut mars 2017. Den eies av Tromsø Museum-Universitetsmuseet, UiT Norges arktiske universitet. Foto: NTNU UB ved Nils Kristian Th. Eikeland