Rune Strand Ødegård og Håvard Strand Ødegård Foto Privat

Rune Strand Ødegård og Håvard Strand Ødegård i arbeid med isen. Foto: Privat, NTNU

Rune Strand Ødegård og Håvard Strand Ødegård i arbeid med isen. Foto: Privat, NTNU