Gammel is utgravinger Foto Rune Strand Ødegård NTNU

I Juvfonne er det hakket ut en tunnel i den gamle isen. Prøver herfra ble sendt til analysering. Foto: Rune Strand Ødegård, NTNU

I Juvfonne er det hakket ut en tunnel i den gamle isen. Prøver herfra ble sendt til analysering. Foto: Rune Strand Ødegård, NTNU