trykkluft-norsk-figur

Illustrasjon som viser snitt gjennom et berglag. Oppå bakken ses et elektrisk kraftforsyningssystgem. Under bakken ses bergrom der trykkluft lagres.

Dette er ideen som EU-prosjektet RICAS 2020 skal bidra til å realisere: Overskuddskraft fra vindmøller og solceller presser sammen luft. Trykkluften lagres i hulrom i fast fjell. All luft som presses sammen, blir varm. Et eget varmelager i undergrunnen tar vare på varme som luften tilføres ved komprimeringen. Når energien trengs, slippes luften ut igjen via en turbin som lager strøm. Jo mer varme luften tilføres fra varmelagret på veien ut, jo mer strøm blir det – eller med andre ord: jo mer effektiv blir lagringen. Kilde: Giovanni Perillo, SINTEF. Illustrasjon: Knut Gangåssæter/SINTEF