merdehull

Hull i lukket oppdrettsmerd. Fra forsøk på SF&H.