ZEB Living Lab Foto Ole Tolstad NTNU

Nullutslippshuset har blant annet gitt erfaringer fra praktisk bruk. Foto: Ole Tolstad, NTNU

Nullutslippshuset har blant annet gitt erfaringer fra praktisk bruk. Foto: Ole Tolstad, NTNU