labhus

Nullutslippshuset har blant annet gitt erfaringer fra praktisk bruk. Foto: SINTEF Byggforsk

Nullutslippshuset har blant annet gitt erfaringer fra praktisk bruk. Foto: SINTEF Byggforsk