Signe Sønvisen

Portrett av kvinne

Signe Sønvisen er forsker ved SINTEF Ocean.