Signe Sønvisen

Signe Sønvisen er forsker ved SINTEF Ocean.

Portrett av kvinne