oljeboring-statoil-photo-kjetil-eide-komprimert

Bilde tatt fra boredekk på oljeplattform, ned mot sjøoverflaten. Masse stag pluss borestreng med borekrone, strekker seg nedover mot vannet.