Children and climate change

Hvordan blir klimaet i fremtiden? Forskere forsøker å forutsi dette gjennom å bruke klimamodeller. Foto: Thinkstock

Hvordan blir klimaet i fremtiden? Forskere forsøker å forutsi dette gjennom å bruke klimamodeller. Foto: Thinkstock