gruve-Sør-Afrika

Norsk-afrikansk samarbeidsprosjekt skal gjøre det tryggere å være gruvearbeider. Prosjektet tar
utgangspunkt i gruveindustrien i Sør-Afrika. Lykkes arbeidet, kan resultatene bli interessante også
for andre land med bemannede gruver. Foto: Trond Bakken / SINTEF

Gruvearbeider sittende på huk foran en bergvegg i gruve, med bormaskin foran seg