Edvard og May-Britt Moser ble i 2014 tildelt Nobelprisen i fysiologi eller medisin sammen med John O'Keefe.

Edvard og May-Britt Moser valgt inn i svensk vitenskapsakademi

De har selv fått den gjeveste prisen av dem alle. Nå skal nobelprisvinnerne Edvard og May-Britt Moser delta i arbeidet med hvilke priser svenske Kungl. Vetenskapsakademi skal dele ut.

Nobelprisvinnerne Edvard og Mye-Britt Moser ved NTNU har blitt valgt inn i det svenske Kungl. Vetenskapsakademi sine “ledamøter”. På sine hjemmesider skriver Kungl Vetenskapsakademi at dette er en eksklusiv anerkjennelse for den innsats forskerne har lagt ned i sitt arbeid. Gjennom å være med i dette akademiet vil Edvard og May-Britt Moser være delaktige i komiteer og arbeidet med organisasjonens priser. 

Les mer på Kungl Vetenskapsakademi sine nettsider: 

http://www.kva.se/Nyheter/2017/sex-nya-ledamoter-invalda/