Fikk pesten hjelp av uår da den norske befolkningen stupte? Utsnitt av "Pesta i trappen" av Theodor Kittelsen.

Ny bok: Dårlige tider i 1000 år

En bok for den som vil vite mer om hvordan klimaet har påvirket oss gjennom tidene.

Klima, uår og kriser i Norge – Gjennom de siste 1000 år

Audun Dybdahl, Cappelen Damm/Akademisk

«Været har alltid vært et populært samtaleemne», åpner Audun Dybdahl første kapittel av denne boken, og det er så klart ikke uten grunn. Det skiftende været og det langsiktige klimaet påvirker oss hele tiden her oppe i det av og til temmelig utfordrende nord.

Professor emeritus Audun Dybdahl fra NTNU er en erfaren forfatter av faglitteratur. Denne gang har han tatt for seg hvordan været og klimaet i perioder har ført til nokså skrinne forhold for dem som har bodd og holdt ut her til lands.

Klima, uår og kriser i Norge – Gjennom de siste 1000 år Audun Dybdahl, Cappelen Damm/Akademisk

Klima, uår og kriser i Norge – Gjennom de siste 1000 år
Audun Dybdahl, Cappelen Damm/Akademisk

Boken gir en ryddig oversikt over de siste 1000 årene. Den gir en hendig og lettlest innføring i hvordan forskere fra mange ulike fagfelt kan slutte seg til hvordan været og klimaet har endret seg, både som korte svingninger og over lengre tid. Her er det godbiter å finne, ikke bare for den som generelt er interessert i været, men kanskje like mye for den som liker å sette seg inn i norsk historie.

Herskerens skyld

Her finner du mangt du kanskje ikke har tenkt over. Sammenhengen mellom værforhold og uår er så klart åpenbar, men like åpenbart er det kanskje ikke at de rådende herskere gjerne har fått skylden for dårlige tider, og ros for de gode. Dette var gjerne så viktig for herskerens omdømme at det til tider ble gjenstand for direkte historieforfalskning av samtidige kilder om realitetene ikke helt stemte overens med ønskene. Det var ikke alltid greit for en kronikør å skrive at den sittende kongen kunne ha skylda for dårlige avlinger og matmangel, selv om folk flest mente det.

Direkte spennende blir det når Dybdahl antyder at pestutbruddene fra 1300-tallet og utover ikke alene hadde skylden for at det gikk utforbakke med befolkningen i Norge. Uår som følge av klimatiske kriser kan ha spilt en betydelig rolle. Men sikre kan vi så klart ikke være.

Best i begynnelsen

Dybdahl er nok best når han tar for seg tiden før rundt 1900. Selv om han fører oss frem til 2015, blir de seneste tiårenes utvikling litt stusselig dekket i forhold til resten. Likevel er også denne korte delen av boken en hendig oppsummering.

En solid introduksjon til emnet for den som senere vil studere det videre. En vekker for den som tror at klimaendringer er noe vi ble opptatt av i nyere tid. Sengelektyre for den historieinteresserte.

https://www.cappelendammundervisning.no/_klima-uår-og-kriser-i-norge-gjennom-de-siste-1000-år-audun-dybdahl-9788202527563